Lagar & Regler


Enligt lagen skall fordon framföras med vinterdäckpå från 1 December - 31 Mars ,minsta tillåtna mönsterdjup
på vinterdäck ska vara 3mm.

Personbil, lätta lastbil och buss med totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av sådant fordon, skall
vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning 1 december-31 mars när vinterväglag råder.
Dubbade vinterdäck får användas från den 1 oktober t.o.m 30 april 

Tidpunkten, 1 december - 31 mars, är rimlig med tanke på Sveriges geografi. Det är naturligtvis tillåtet att använda
vinterdäck utöver denna tid om vinterväglag råder.

Med vinterdäck avses däck som är framtagna särskilt för vinterkörning. Däcken skall vara märkta med M+S,
M.S. eller M&S (Mud and Snow) för att vara av typ vinterdäck. Vinterdäck kan vara dubbade eller odubbade.
Likvärdig utrustning är tex sommardäck med snökedjor eller grovmönstrade terrängdäck. Vad som avses med
vinterväglag prövas av domstol om/när detta blir aktuellt.

Överträdelse beivras med penningböter. 

Fordon registrerade i utlandet är undantagna, liksom fordon
som är 30 år eller äldre.


Undantaget för utlandsregistrerade fordon motiveras av att det är orimligt att kräva att utländska bilar skall
tvingas skaffa vinterdäck för ett tillfälligt besök i Sverige. Undantaget för fordon som är 30 år och äldre
motiveras av att det i detta fall rör sig om s.k. motorhistoriska fordon som det är svårt eller t.o.m omöjligt
att hitta vinterdäck till. Sådana fordon används dessutom oftast vid mycket speciella tillfällen när vinterdäck
inte är nödvändiga.

Kravet omfattar inte heller tunga fordon. En analys av nyttan av och kostnaden för krav på användning av
vinterdäck också på tunga fordon genomförs nu.

 


© Copyright NB Gummi AB 2007  - info@nbgummi.se - NB Gummi AB - Birgerjarlsgatan 108 - 114 20 Stockholm - Tel. 08-158558